Hľadanie zasľúbenej zeme


V dňoch 14.- 20. júla 2019, mala naša farnosť denný pobytový tábor, ktorý sa niesol v téme „Hľadane zasľúbenej zeme“. Počas celého týždňa sme si spoločne prešli rôznymi úlohami a spoznávali sme putovanie izraelského národa z egyptskej krajiny.

Rozlúčkový víkend


Posledné júnové dni sa nesú v duchu vysvedčenia, horúcich dní a odpočinku. Okrem iného, ako sme si už v našej farnosti zvykli, prichádza sem-tam k 1. júlu nejaká tá zmena. Tento rok z našej farnosti odchádzajú pán farár Vladimír Slovák (farár v Bzovíku, dekanát Krupina) a otec Juraj Kiss (kaplán v Hriňovej, dekanát Detva). Juraj pôsobil u nás celý rok ako diakon a 22.júna 2019 bol vysvätený za kňaza.

Miništrantské tábory

Tak ako každý rok, aj tento prichádzame po miništrantských víkendoch s ponukou letných táborov. Miništranti sa môžu prihlasovať na tieto turnusy.

Prvý turnus: miništranti od 7-11 rokov: 21.7.-27.7. (Močiar)
Druhý turnus: miništranti od 11-14 rokov: 28.7.-3.8.(Močiar)
Turistika: miništranti od15 rokov: 17.8.-19.8.(Miesto určíme po dohode)

Kresťanská dospelosť – sviatosť birmovania

V nedeľu, 26. mája 2019, sme v našom meste Prievidzi mali slávnosť kresťanskej dospelosti. V piaristickom kostole sa zišli mladí, ktorí prijali dary Ducha Svätého preto, aby mohli duchovne napredovať a rásť.

Sviatosť birmovania prišiel vyslúžiť generálny vikár banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal. Slávnostnej sv. omše, ktorá sa konala v piaristickom kostole Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie, sa zúčastnili aj viacerí kňazi našej farnosti.

Farské oznamy –20. cezročná nedeľa –18.08.2019

 

 • Liturgický prehľad:
 • utorok: sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka.
 • streda: sv. Pia X., pápeža, spomienka.
 • štvrtok: Panny Márie Kráľovnej, spomienka.
 • sobota: Bartolomeja, apoštola, patróna farského kostola, slávnosť.
 • nedeľa: 21. cezročná

 

 • Dnes popoludní od 16.00 do 20.00 vás pozývame do športového areálu Strednej odbornej školy na ulici T. Vansovej, kde naša púť pokračuje Dňom farnosti. Športovo-oddychové popoludnie ponúka súťaže pre deti, tvorivé dielne, živú hudbu (Necpalanka), futbalový zápas a primerané občerstvenie.
 • Od piatku prebieha vo farskom kostole „prievidzský deviatnik“. Do sviatku sv. Bartolomeja našu farnosť každý večer navštívi jeden z kňazov z blízkeho okolia.
 • V sobotu, v deň patróna farnosti, sv. Bartolomeja, pozývame po večernej bohoslužbe všetkých zúčastnených, ako aj ostatných farníkov, na stretnutie na farskom dvore. Pripravené bude pohostenie i živá hudba. Ak by chcel niekto prispieť niečím sladkým, môže svoj vklad do farského agapé priniesť do sv. omše na faru.
 • Stredoškoláci, záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania, sa môžu do nedele 1. septembra 2019 prihlásiť na prípravu k tejto sviatosti v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.
 • Taktiež ponúkame 1,5-ročnú prípravu pre dospelých, ktorí ešte neboli pokrstení, alebo neprijali Eucharistiu, či sviatosť birmovania. Môžu sa hlásiť na farskom úrade. Na prvé stretnutie ich pozveme osobne telefonicky.
 • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol:418,98,-€; Mariánsky kostol:99,96,- €.

Z úmyslov sv. omší:,70- €.

Za Vaše dary Vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Počas Prievidzskej púte je zbierka na práce spojené s realizovanou i pripravovanouopravou Mariánskeho kostola.      

Marek Sabol, farár

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie