Farský detský tábor

Letný tábor
Naša farnosť počas letných prázdnin organizuje detský kresťanský tábor, ktorý bude v dňoch 13. – 18. júla 2020 na Králikoch pri B. Bystrici, v zariadení Chata Mária. Cena je 95eur. Viac informácií u kaplána Dominika alebo farapd.tabor@gmail.com.

Farský ples

Farská rada v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Prievidza – mesto Vás pozýva na jubilejný XX. ročník farského plesu, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. februára 2020 o 19.00 hodine v priestoroch bývalého Roko Clubu na sídlisku Mládeže v Prievidzi. Do tanca hrá HS Necpalanka.

Koledníci priniesli Dobrú novinu aj do našej farnosti


V dňoch 26.-27. decembra chodili deti z piaristickej školy spolu s animátormi z mesta koledovať. Štyri skupiny detí na čele s pátrom Jankom alebo Michalom či s kňazmi z farského kostola zavítali do približne osemdesiatich rodín. Mottom tohtoročného jubilejného 25. ročníka je Buďme požehnaní(m).

Polnočné sväté omše

Na Štedrý večer mali naši farníci možnosť zúčastniť sa na niektorej z troch polnočných omší a prežiť tak hlbšie narodenie Pána Ježiša. Farský kostol otvoril svoje dvere o desiatej hodine. V piaristickom a mariánskom kostole sa slávili sväté omše presne o polnoci. V mariánskom kostole spríjemnil atmosféru aj zbor Bartolomejčatá.
Tradícia polnočnej omše siaha zrejme až do 13. storočia. Keďže Ježiš sa narodil podľa Písma v noci, omša sa slávi v neskorých večerných hodinách. Pre mnohých ľudí sa stala táto omša tradíciou, pretože má svoju výnimočnú atmosféru. Počas roka totiž nie je bežné spoločne spievať koledy a najmä Tichú noc len pri svetle ozdobeného stromčeka.

Text: Mária Pytlová

Farské oznamy –6. cezročná nedeľa – 16.02. 2020

  • Prosím tých, ktorí sa prihlásili na pútnicko–poznávací zájazd do Severných Čiech a Dolného Sliezska v dňoch 6. – 9.mája 2020, aby do konca februára v sakristii doplnili svoje osobné údaje a zaplatili poplatok 168,-€ (vrátane cestovného poistenia do zahraničia).
  • Takisto prosím tých, ktorí sa prihlásili na púť do Sv. Zeme, aby do konca februára odovzdali záväznú prihlášku a zaplatili zálohu.
  • Naša farnosť počas letných prázdnin organizuje detský kresťanský tábor, ktorý bude v dňoch 13. – 18. júla 2020 na Králikoch pri B. Bystrici, v zariadení Chata Mária.

Záujemci sa môžu zapísať v sakristii.

  • Detský maškarný ples bude na budúcu nedeľu 23.2.2020 o 15,00 hod. v priestoroch bývalého RokoClubu na sídlisku Mládeže
  • V sobotu po večernej sv. omši budú v kostole modlitby za uzdravenie.
  • Na nástenkáchnájdete informačné plagáty o aktivitách a možnostiach štúdia na piaristickej škole.
  • Počas pôstneho obdobia plánujeme v nedele popoludní putovať na kalvárie v blízkom okolí.

22.3. 2020 – Banská Štiavnica, 29.3.2020 – Hliník nad Hronom.

Záujemci sa môžu zapísať v sakristii farského kostola.

 

  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 445,61,-€; Mariánsky kostol: 83,61,- €.Z úmyslov sv. omší:75,- €.

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať.

 

 

 

 

                                                                                                                 Marek Sabol, farár

Pozvánka

Farská rada v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Prievidza – mesto Vás pozýva na jubilejný XX. ročník farského plesu, ktorý sa uskutoční na budúcu sobotu 22. februára 2020 o 19.00 hodine v priestoroch bývalého RokoClubu na sídlisku Mládeže v Prievidzi.Pre účastníkov plesu je okrem občerstvenia pripravený aj kultúrny a spoločenský program. Do tanca hrá HS Necpalanka.

Vstupenky v hodnote 25 € si môžete zakúpiť ešte v dnešný deň po predpoludňajších sv. omšiach v sakristii farského kostola.

Kontakt:     mobil: 0905 951 854,                    e-mail: petras.milan@gmail.com.

Zároveň Vás prosíme o sponzorské dary na ceny do tomboly.

Vopred Vám za Vašu pomoc a obetu ďakujeme.

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie